แบบฟอร์มเอกสาร

  • พิมพ์

 

          กระดาษพิมพ์7
          แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อความสำหรับเขียนหรือพิมพ์ทับ

          แยกเป็น 2 แบบ
          1. แบบสอดคาร์บอนเอง
          2 .แบบเคมีในตัวพิมพ์ติดในตัว

 

          ขนาด
          ขนาดที่นิยมใช้
          ขนาด A4   21x29.7 cm.
          ขนาด A5  21x14.8 cm. 

 

          กระดาษ
          สำหรับเคมีในตัว   มี 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง
          สีอื่นต้องใช้วิธีพิมพ์ย้อมสี

          สามารถพิมพ์ติดตั้งแต่ 2-7 ชั้น

 

          สำหรับสอดคาร์บอน   book-bill4        
          ใช้กระดาษปอนด์, แบงค์สี, แอร์เมล์, ปรู๊ฟ

          สามารถพิมพ์ติดตั้งแต่ 2-5 ชั้น

 

          ระบบพิมพ์
          ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ

 

          ประกอบ
          เย็บเล่มแบบกาวหัว

 

 

แบบฟอร์มชนิดต่อเนื่อง,สำหรับเครื่องพิมพ์ต่อเนื่อง

 

กระดาษพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อความสำหรับเขียนหรือพิมพ์ทับ
สำหรับพิมพ์ด้วยพริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ แบบหัวกดทับ
แยกเป็น 2 แบบ
1. แบบสอดคาร์บอนสีดำ ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะต้องแยกคาร์บอนทิ้ง
2 .แบบเคมีในตัว สามารถพิมพ์ติดต่อเนื่องกันจากชั้นบนสู่ชั้นล่างได้เอง

 

ขนาด
สำหรับกระดาษเคมี

 กระดาษ
- สำหรับเคมีในตัว ใช้กระดาษเคมีอย่างคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับเรื่องคุณภาพการใช้งาน สำเนาคมชัด
มี 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง
- การแยกชั้นเอกสารอาจใช้กระดาษสีที่ต่างกันในการแยกชั้น
หรืออาจใช้สีหมึกพิมพ์ที่ต่างกันในการแยกชั้นก็ได้

 

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ